Showing 1–15 of 29 results

Mingals Choco Balls – 20g

 20
Add to cart

Dashi Bread Crumbs – 200g

 130
Add to cart

Fauji Corn Flakes – 150gm

 235
Add to cart

Fauji Barley Porridge – 100g

 100
Add to cart

Fauji Corn Flakes – 250gm

 415
Add to cart

Farmer’s Wheat Porridge – 500g (گندم کا دلیا)

 95
Add to cart

Farmer’s Barley Porridge- 500g (جو کا دلیہ )

 175
Add to cart

Fauji Wheat Porridge – 175gm

 130
Add to cart

Fauji Corn Flakes – 500gm

 670

Fauji Muesli Nuts,Fruits & Flakes – 250 g

 595
Add to cart

Fauji Barley Porridge – 175gm

 170

Fauji Wheat Porridge – 250gm

 180

Fauji Wheat Porridge – 100gm

 65
Add to cart

Fauji Choco Cups – 250g

 540
Add to cart

Fauji Chocolate Pops – 150g

 335